Aktywizacja osób niepełnosprawnych

Nasza filozofią jest aktywizacja osób niepełnosprawnych  do usługi przy realizacji której  niepełnosprawność nie jest barierą.

W tym produkcie, z uwagi na specyfikę e-PR (głównie praca z komputerem w sieci) osoby niepełnosprawne (nawet o znacznym stopniu niepełnosprawności) spełniają w pełni standardy zawodowe.

Dając szansę osobom z poważnymi schorzeniami, przeciwdziałamy ich wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu.

Osoby te, mające na co dzień  problemy w aktywności zawodowej, dostając szansę godnej pracy są wyjątkowo zmotywowane i wydajne, co ma odzwierciedlenie w jakości usług.